مناقصه و مزایده
مناقصه/ مزایده
عنوان
مهلت دریافت و تحویل اسناد
مهلت دریافت اسناد: 1400/12/03
مهلت تحویل اسناد:1400/12/03
مهلت دریافت اسناد: 1400/08/11
مهلت تحویل اسناد:1400/08/11
مهلت دریافت اسناد: 1400/05/26
مهلت تحویل اسناد:1400/05/26
مهلت دریافت اسناد: 1400/04/31
مهلت تحویل اسناد:1400/04/31
مهلت دریافت اسناد: 1400/04/07
مهلت تحویل اسناد:1400/04/07
مهلت دریافت اسناد: 1400/02/13
مهلت تحویل اسناد:1400/02/13
مهلت دریافت اسناد: 1399/12/27
مهلت تحویل اسناد:1399/12/27
مهلت دریافت اسناد: 1399/11/15
مهلت تحویل اسناد:1399/11/15
مهلت دریافت اسناد: 1399/10/17
مهلت تحویل اسناد:1399/10/17
مهلت دریافت اسناد: 1399/10/10
مهلت تحویل اسناد:1399/10/10
مهلت دریافت اسناد: 1399/09/24
مهلت تحویل اسناد:1399/09/24
مهلت دریافت اسناد: 1399/08/28
مهلت تحویل اسناد:1399/08/28
مهلت دریافت اسناد: 1399/04/07
مهلت تحویل اسناد:1399/04/07
مهلت دریافت اسناد: 1398/12/06
مهلت تحویل اسناد:1398/12/06
مهلت دریافت اسناد: 1398/12/06
مهلت تحویل اسناد:1398/12/06
مهلت دریافت اسناد: 1398/11/07
مهلت تحویل اسناد:1398/11/07
مهلت دریافت اسناد: 1398/09/10
مهلت تحویل اسناد:1398/09/10
مهلت دریافت اسناد: 1398/08/06
مهلت تحویل اسناد:1398/08/06
مهلت دریافت اسناد: 1398/08/06
مهلت تحویل اسناد:1398/08/06
مهلت دریافت اسناد: 1398/07/01
مهلت تحویل اسناد:1398/07/01
12
آرشیو مناقصه ها و مزایده ها

ارتباط با ما

نشانی: استان مرکزی، خمین، بلوار بهشتي -روبروي فرمانداري
کد پستی : 13168-38818
تلفن :46333433-46342954-
نمابر : 46333306
ایمیل: khomeincity@yahoo.com
کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری خمین می باشد
fara portal