مراکز معاینه فنی
رئیس مرکز: مدیریت حمل و نقل شهری شهرداری خمین؛ رسول صفدری نیا
شهرستان خمین دارای 3 مرکز معایه فنی است که 2 مرکز آن فعال است.
مرکز معاینه فنی روشن به تصدی آقای رحیمی. آدرس: کیلومتر 1 جاده اراک خمین، جنب cng رحیمی    شماره تلفن: 46223080
مرکز معاینه فنی شهرداری خمین به تصدی شهرداری خمین واقع در میدان امام خمینی (ره)، داخل محوطه ترمینال تهران    شماره تلفن:46232873ارتباط با ما

نشانی: استان مرکزی، خمین، بلوار بهشتي -روبروي فرمانداري
کد پستی : 13168-38818
تلفن :46333433-46342954-
نمابر : 46333306
ایمیل: khomeincity@yahoo.com
کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری خمین می باشد
fara portal