شرح وظایف
 

بسمه تعالی

حوزه شهردار

 1. برنامه ریزی واحدهای حوزه شهرداری برای ایجاد و برقراری نظم و ترتیب و هماهنگی انسجام بین واحدها

 2. تنظیم هماهنگی و پاسخگویی جهت برنامه‌ها، ملاقات، ارتباطات و جلسات شهردار و همچنین ابلاغ دستورات شهردار

 3. ابلاغ دستورات شهردار به اشخاص و واحدهای تابعه و پیگیری آنها طبق دستور

 4. تنظیم و ارائه پرونده‌ها، گزارشات، نشریات و مکاتباتی که شهردار باید ملاحظه و یا امضاء نماید و اعاده آنها به مراجع ذیربط

 5. یادداشت و یادآوری تشکیل سمینارها، کنفرانسها، همایشها و جلسات و مهیا نمودن سوابق مربوط به اطلاع و مطالعه قبلی شهردار

 6. ارائه گزارش مطالب ضروری و مهم روزانه به شهردار با هماهنگی حوزه‌های زیرمجموعه شهردار

 7. پاسخگویی و راهنمایی مراجعین به حوزه شهردار

 8. برنامه‌ریزی و اتخاذ تدابیر به منظور توسعه فعالیتها و امکانات فرهنگی، اجتماعی، ورزشی و گردشگری شهر

 9. رسیدگی و بازدید از فعالیتهای واحدهای شهرداری و ارائه گزارش از نقاط قوت و ضعف فعالیتهای واحدهای مذکور به شهردار

 10. رسیدگی و تحقیق درباره تخلفاتی که ضمن اجرای فعالیتهای شهرداری از طرف کارکنان شهرداری و یا اشخاص دیگر صورت می‌گیرد.

 11. تعیین و تشخیص نوع تخلف و حدود مسئولیت آن و تهیه گزارش ضمن اظهار نظر صریح برای اتخاذ تصمیم توسط مقامات ذیصلاح

 12. پیگیری دریافت، بررسی و پاسخگویی به انتقادات و شکایات شهروندان و ارائه راهکار انجام امور مربوط به حراست اموال، ساختمانها، ماشین‌آلات، تاسیسات شهرداری طبق دستورالعملهای ابلاغی

 13. افکارسنجی از کارکنان شهرداری و ارائه بازخورد در مورد سبک مدیریت شهرداری جهت بهره‌برداری در برنامه‌های ارتقاء و کارآیی منابع انسانی

 14. پیگیری و تنظیم لوایح دفاعی و ارائه آن به دعاوی و مراجع قانونی ذیربط و دفاع از حقوق حقه شهرداری در مراجع مذکور

 15. بررسی حقوقی کلیه قراردادهای مرتبط با شهرداری و اظهارنظر حقوقی

 16. رسیدگی به معضلات حقوقی شهرداری و اعلام نظر مشورتی در موارد ارجاعی

 17. پیگیری و اقدام به ثبت اراضی و املاک متعلق به شهرداری در دفاتر رسمی ثبت اسناد و املاک و تثبیت مالکیت شهرداری بر کلیه املاک و مستحدثات متعلق به شهرداری برابر مقررات و تنظیم دفاتر خاص املاک، بررسی و ارزیابی و کارشناسی اراضی و املاک مورد معامله شهرداری اعم از خرید و فروش و اجاره و استیجاره و تهیه فهرست مورد نیاز در هر طرح

 18. اقدام به انجام کلیه معاملات ملکی شهرداری در دفاتر اسناد رسمی

 19. ثبت دفاتر املاک و اراضی شهرداری و تغییرات آن طبق دستورالعملهای صادره و نگهداری آخرین اطلاعات املاک و اراضی متعلق به شهرداری

 20. حفظ و نگهداری اسناد و اوراق و صورتجلسات و مصوبات شورای شهر

 21. انجام دعوت از مقامات مسئولین مختلف جهت شرکت در جلسات شورای شهر در اجرای مصوبات و دستورالعملهای شورای مذکور

 22. پیگیری امور بودجه و هزینه های مربوط به اداره و گردش کار شورای شهر

شرح وظایف معاونت عمران و شهرسازی :

1- نظارت بر عملکرد ادارات تحت سرپرستی اعم از اداره فنی عمرانی ، شهرسازی، معماری و دبیرخانه کمیسیون ماده 100

2- نظارت و هماهنگی در امور مربوط به طرحهای عمرانی اعم از برنامه‌های جاری شهرداری، طرحهای عمرانی و زیربنایی

3- بررسی وتعیین خط‌مشی و پیگیری به منظور تهیه طرحهای ترافیک و بهبود عبور‌ومرور در شهر با توجه به تراکم و احتیاجات فعلی و آتی

4- مراقبت در تشکیل کمیسیون‌های فنی  و ایمنی و سایر کمیسیون‌های خاص حوزه تحت نظارت و پیگیری مصوبات و تصمیمات متخذه در کمیسیون‌های مذکور

5- کنترل و نظارت بر کار پیمانکاران و نظارت در هنگام تحویل زمین به پیمانکار

6- نظارت بر اجرای کلیه طرحها وپروژه‌های عمرانی و انجام امور امانی

7- بررسی وضع موجود معابر از نظر نوسازی وزیربنایی به منظور پیش‌بینی در برنامه عمرانی .

8- نظارت بر تهیه طرحهای مریوط به امور فنی و ساختمانی و زیرسازی و برآورد هزینه‌های مربوط .

9- نظارت بر تهیه طرحهای مربوط به سطح شهر اعم ازسواره‌رو یا پیاده‌رو .

10- اقدام در تدوین برنامه زمان‌بندی پروژه‌ها و نظارت آنها بر اساس برنامه‌ها و ارایه گزارش به واحدهای ذیربط

11-  برنامه‌ریزی و هماهنگی در کمیسیونهای تحویل موقت و تحویل قطعی پروژه‌ها و تعمیر و نگهداری از پروژه‌های عمرانی .

12- نظارت بر نگهداری و نوسازی مستحداث و همچنین انجام تعمیرات ساختمانها و مستحداث و تاسیسات متعلق به شهرداری .

13- تشریک مساعی ارگان ذیربط در حفظ و نگهداری آثار و ابنیه تاریخی منطقه و احیا و بازسازی مراکز فرهنگی سنتی جهت کاربرد‌های مورد نیاز .

14-  ساماندهی وزیبا‌سازی فضاهای شهری از نظر کیفیت محیطی و انتظام بهری ، هویت‌بخشی اسلامی و پاسخگویی به نیازهای روانی و عاطفی شهروندان .

15- اقدام به صدور پروانه ساختمان و مجوز تعمیرات و پایان کار و پاسخ استعلام در مورد املاک و پیشه‌وران با توجه به مقررات و دستورالعملهای شهرسازی و صنعتی در حد اختیارات تفویض شده مصوب .

16- نظارت بر عملیات ساختمانی در محدوده و حریم شهر با توجه به مقررات مصوب و دستورالعملها با رعایت مقررات شهرسازی و قانون نظام مهندسی و جلوگیری از ساخت‌و‌سازهای غیر مجاز و جلوگیری از سد معابر عمومی و استفاده غیر‌مجاز از پیاده‌رو‌ها .

17- تعیین میزان و نحوه تخلفات انجام شده از پروانه ساختمانی یا ساختمانهای بدون پروانه توسط مالک و تکمیل و ارجاع پرونده متخلف به کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری‌ها و انجام امور دبیرخانه کمیسیون مربوطه .

18- بررسی و ارزیابی و کارشناسی اراضی و املاک مورد معامله شهرداری اعم از خرید و فروش و اجاره و استیجاره و تهیه فهرست مورد نیاز در هر طرح .

19- جلوگیری از توسعه بی‌رویه شهر .

20- پیگیری و همکاری با دستگاههای مرتبط در تهیه طرحهای توسعه شهری .

21- جمع‌آوری و تحلیل آمار و اطلاعات کلیه پروژه‌های عمرانی و شهرسازی .

22- تهیه گزارش عملکرد در مقاطع شش ماهه از وظایف محوله و ارائه به شهردار .

23- انجام سایر وظایف محوله طبق دستور مافوق .

 

شرح وظایف معاونت خدمات و ایمنی شهری

1) دريافت سياست‌ها برنامه‌های کلان دستورالعملها و تدابير ابلاغی شهرداری درارتباط با وظايف محوله، مديريت و غیره اجرای آنها طبق قوانين و مقررات مرتبط.

2) تهيه گزارشهای دوره‌ای و مقطعی از فعاليتهای انجام شده، جهت ارائه به شهردار

3)  پيشنهاد انتصاب مديران و کارکنان حوزه تحت سرپرستی به شهردار، نظارت برامور ايمني شهر از نظر پيشگيري از بروز خطرات و حوادث  و سوانح غير مترقبه

4) نظارت برگردش امور خدمات موتوري وسائط نقليه شهرداري از نظر انجام تغييرات و برنامه‌ريزي كار واحدهاي تابعه

5) صدور دستور جهت ايجاد موسسات عام‌المنفعه در ارتباط با وظايف شهرداري دراجراي ماده 55 قانون شهرداريها

6) نظارت بر گردش امور كميسيونهاي ذيربط با امور اجرايي شهر از قبيل كميسيون بند 20 و ستاد اجرايي خدمات شهري از قبيل سد معبر، برفروبي، پيشگيري از خطر سيل

7)  نظارت برحسن انتظام امور مربوط به متوفيان شهر و گورستان و غسالخانه

8) نظارت برحسن انجام شهرداري درارتباط با ارائه خدمات كشتارگاه

9) رسيدگي وتعيين خط مشي واحدهاي تابعه و صدور دستورالعملهاي اداري در مورد بهبود امور مربوط به آنها با رعايت سياست كلي شهرداري

10) شركت دركميسيونهاي مربوط به پيشگيري از بروز خطرات و حوادث وسوانح غير مترقبه.

11) سياستگذاري در زمينه حفظ، توسعه و گسترش فضاي‌سبز و جنگلكاري شهر

12) راهبري و سياستگذاري در زمينه‌هاي امور زيباسازي و سيما و منظر شهري و هويت‌بخشي به بناها و بافت‌هاي فرهنگي ـ تاريخي شهر.

13) اتخاذ سياست‌هاي اجرايي لازم درخصوص توسعه و ساماندهي آرامستان‌شهر

14) تشخيص و تعيين نيازهاي شهر خمین در زمينه‌هاي خدمات شهري و تعيين خط مشي و سياست‌هاي راهبردي و اجرايي شهرداري درامور مذكور با رعايت اصل تمركززدايي و صرفه و صلاح شهرداري، محافظت از محيط زيست، حفظ اصول توسعه پايدار و در چارچوب سياست هاي كلي شهرداري‌

15) ابلاغ برنامه‌ها و سياست‌هاي مرتبط با امور خدمات شهري به واحدهاي تابعه و نظارت عاليه بر عملكرد آنها و صدور دستورات لازم به‌ منظور حسن اداره كليه امور ستادي و اجرايي واحدهاي تحت سرپرستي.

16) مطالعه و شناخت روش‌هاي اجراي برنامه‌هاي مصوب در زمينه امور خدمات شهري با توجه به وظايف واحدهاي تابعه و انتخاب بهترين روش ممكن جهت انجام وظايف سازمان‌ها، شركت‌ها و ادارات كل تابعه و صدور دستورالعمل‌هاي لازم در اين مورد.

17) بررسي و بازنگري مستمر قوانين، مقررات، ضوابط و استانداردهاي موجود در زمينه خدمات‌شهري.

18) انجام مطالعات و بررسي‌هاي لازم به‌منظور شناسايي مشكلات و نارسائي‌هاي موجود و كمك به تنقيح و كارآمدي قوانين و آئين‌نامه‌هاي مرتبط و مورد عمل در سطح شهرداري و تهيه و تنظيم و ارائه پيشنهاداتي درجهت رفع مشكلات و نارسايي‌هاي قوانين و مقررات موجود و ارائه آن به مقامات ذيربط به‌منظور انجام اصلاحات لازم

19) تهيه وتدوين طرح‌هاي فوري و ضربتي براي مقابله با خطرات احتمالي ناشي‌ از حوادث جوي و طبيعي مانند سيل، طوفان، زلزله، بارش‌هاي برف و باران و عندالزوم ضمن هماهنگي با ساير مبادي ذيربط و اجراي آن پس از ابلاغ ازسوي عوامل اجرايي.

20) انجام مطالعات و طراحي و اجراي كليه پروژه‌هاي خدمات شهري با توجه به اولويت‌ها و نيازهاي تعيين‌شده.

21) کسب مجوزهاي لازم براي شناخت، تعمير، نگهداشت پروژه‌هاي خدمات شهري.

22)  نظارت دقيق و مداوم بر حسن اجراي كليه ضوابط و استانداردها و قوانين و مقررات مرتبط با امور خدمات شهري

23)  نظارت عاليه بر حسن اجراي كليه برنامه‌ها و طرح‌هاي اجرايي و پروژه‌هاي واحدهاي تحت سرپرستي و راه‌اندازي و هدايت نظام كنترل پروژه درسطح شهر و پيگيري مداوم در ارتباط با نحوه و چگونگي اجراي طرحها، مشخص نمودن اشكالات و نارسائي‌ها و كشف علل تاخيرهاي اجرايي.

24) جمع‌آوري و تحليل آمار و اطلاعات كليه پروژه‌هاي خدمات شهري.

25) جمع‌آوري، مستندسازي و طبقه‌بندي كليه اسناد، مدارك و گزارشات مرتبط با حوزه فعاليت.

26) اخذ گزارشات كتبي از واحدهاي تحت سرپرستي به‌منظور كنترل آنها.

27) تهيه گزارش عملكرد از وظائف محوله و ارائه به مقام مافوق و ذيربط.

28) تهيه شاخص‌ها و استانداردها و معيارهاي انجام كار در واحدهاي تابعه و مناطق در راستاي ماموريت‌هاي مرتبط و ابلاغ آن و كنترل و نظارت عاليه بر اجراي صحيح معيارها و استانداردهاي مصوب و سنجش مستمر آنها.

29) كنترل و نظارت عاليه بر عملكرد ضابطين خاص قضايي در موضوعات مرتبط با خدمات ‌شهري

30) برقراري ارتباط با دستگاه‌ها و نهادهاي دولتي و غيردولتي مرتبط با مأموريت درچارچوب سياست‌هاي شهرداري

31) انجام مطالعات راهبردي درخصوص بكارگيري ماشين‌آلات مدرن در زمينه‌هاي مختلف خدمات شهري از جمله آتش‌نشاني، جمع‌آوري و حمل‌ونقل و دفع زباله و ضايعات و... همزمان با فرايند مكانيزاسيون خدمات شهري و متناسب با رشد و توسعه تكنولوژي.

32) نظارت بر حسن استفاده از وسايل نقليه موتوري با توجه به نيازها و مطابق برنامه.

33) برنامه‌ريزي براي اجراي قانون مديريت پسماند و اتخاذ سياست‌هاي بهينه در زمينه نحوه محاسبه و اخذ بهاي پسماند

34) اتخاذ سياست‌هاي راهبردي و اجرايي مناسب در راستاي كاهش توليد پسماند و بهره‌برداري مناسب و مجدد از پسماندهاي قابل بازيافت.

35) برنامه‌ريزي براي بكارگيري روش‌هاي نوين پردازش، بازيافت و تبديل مواد، استحصال، بهره‌برداري و مديريت بهينه فرآورده‌هاي پسماند ازطريق سازمان ها، شركت‌ها و نهادهاي ذيربط

36) تهيه و صدور شيوه‌نامه‌ها، نظام نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي فني و اجرايي لازم در زمينه بهره‌گيري مناسب از ظرفيت بخش خصوصي در خدمات شهري

37) اتخاذ تدابير مناسب در راستاي حفظ اصول توسعه پايدار و حفاظت از منابع زيست‌محيطي و بكارگيري استانداردهاي محيط زيست.

38) برنامه‌ريزي در زمينه نحوه جلب و جذب مشاركت‌هاي اجتماعي و مردمي دراجراي امور مرتبط و اجراي برنامه‌هاي آموزشي اعم‌ از تخصصي و عمومي جهت شهروندان در زمينه وظايف محوله و همچنين فرهنگ‌سازي و اطلاع‌رساني در امور خدمات شهري

39) نظارت بر حسن عملكرد واحدهاي شهرداري براي جلب مشاركت و تعامل با شهروندان در امور خدمات شهري

40) راهنمايي، آموزش و مشاوره به مديران واحدهاي شهرداري در زمينه امور خدمات شهري

41) تشكيل جلسات منظم با رئیس ادارات و مسئول واحد‌های تابعه به منظور ايجاد هماهنگي كامل بين آنها و صدور دستورات لازم درجهت ايجاد هماهنگي هرچه بيشتر و نظارت بر اين امر

42) برنامه‌ريزي و نظارت بر ايجاد و توسعه فضاي سبز

43) نظارت بر حسن انتظام امور انهار و مسيلهاي شهري و هماهنگي در جهت آماده سازي و استفاده بهينه از آنها

44) سياستگذاري ، برنامه ريزي و نظارت شهر اعم از جمع آوري و حمل زباله ، دفن و تبديل آن به كود

45) راهبري، هدف‌گذاري و مطالعه و پيش‌بيني نيازهاي شهر در زمينه امور خدمات شهري و تهيه و اجراي برنامه‌ها و طرح‌هاي توسعه‌اي به‌منظور تأمين تأسيسات و تجهيزات شهر و زيرساخت‌هاي لازم درامور مرتبط با خدمات عمومي و زيست‌محيطي، اقتصاد شهري، ساماندهي صنايع و مشاغل و صنوف، ايمني و پيشگيري و... در راستاي اجراي برنامه‌ها و طرح‌هاي جامع واسناد بالادستي ازطريق مجموعه تحت پوشش

46) ارزشيابي و ارزيابي عملكرد و فعاليت‌هاي پيمانكاران مجري ماموريت‌ها و وظايف خدمات شهري و اعلام نظر، رتبه‌بندي و تشخيص صلاحيت متقاضيان شركت‌ در مناقصه‌ها و مزايده‌هاي مرتبط با امور خدمات شهري

47) همكاري، هماهنگي و همفكري با ساير حوزه‌هاي ستادي ـ صنفي شهرداري و همچنين ارگان‌هاي دولتي و غيردولتي در رابطه با وظايف محوله.

48) انجام ساير اموري كه باستناد تبصره ذيل ماده 54 قانون شهرداري و ساير مقررات مربوطه ازطريق شهردار تفويض و ابلاغ مي‌گردد.

49) نظارت بر تاسیسات برقی و مکانیکی پارک ها و اماکن عمومی متعلق به شهرداری

50) جلوگیری از سد معابر عمومی و استفاده غیر مجاز از پیاده‌روها ،رفع خطر از بناها و دیوارهای شکسته و خطرناک واقع در معابر و اماکن عمومی

51) اجرای دقیق مقررات انضباطی و اداری در ایستگاه آتش نشانی و محل حادثه و ثبت کلیه وقایع و حوادث

52) اطمینان از آمادگی کامل پرسنل آتش‌نشانی، تجهیزات و ماشین‌آلات مربوطه جهت مقابله با حوادث و نحوه دسترسی به آنها از طریق بازدید دوره‌ای و نگهداری آمار و اطلاعات لازم و نظارت و کنترل دقیق برخودروها وسایل و تجهیزات حریق، نجات و غیره و انجام مراحل تحویل در هر شیفت.

53) آگاهی کامل و دقیق از محدوده ایستگاه، شناخت کلیه مراکز و اماکن عمومی و غیره از طریق بازدید و بازرسی بوسیله عوامل اجرایی و بروز نگهداشتن اطلاعات مذکور در ایستگاه

54) آشنایی کامل با ماشین‌آلات و تجهیزات مرتبط با امور آتش نشانی در جهت استفاده صحیح و نگهداری از آنها

55) تهیه گزارش عملکرد در مقاطع شش ماهه از وظایف محوله  و ارایه به شهردار .

56) انجام سایر امور محوله بر اساس دستور مافوق .

 

شرح وظایف معاونت توسعه مدیریت و منابع :

 

 1. بررسی و شناسایی دوره‌های آموزشی مورد نیاز کارکنان شهرداری و نظارت بر اجرای آن در قالب برنامه‌های آموزشی .

 2. نظارت بر اجرای دقیق آیین نامه‌ها و مقررات استخدامی، قانون کار و تامین اجتماعی و مقررات مربوط به بیمه و بازنشستگی وخدمات درمانی کارکنان .

 3. نظارت بر حفظ ونگهداری نامه‌ها ،اوراق اسناد و مدارک و پرونده‌ها مطابق مقررات و اصول بایگانی

 4. تهیه و تنظیم و نظارت بر طرحهای ارزشیابی سالیانه بر اساس دستوالعملها و آیین نامه‌ها .

 5. بررسی مکاتبات و مراقبت در حسن انجام امور اداری و تهیه گزارشات لازم پیرامون مسایل مرتبط جهت مقامات مافوق .

 6. بررسی ،ارتقا و بروزرسانی امکانات رفاهی، ورزشی، بیمه و بازنشستگی کارکنان .

 7. مطالعه، طراحی، نظارت بر استقرار فرایندهای بهینه در شهرداری .

 8. نظارت در تامین ارتباط اداری شهرداری با موسسات و اشخاص اعم از حقوقی و حقیقی از لحاظ مکاتبات و مراجعات .

 9. ثبت لوایح و کلیه نامه‌های وارده و تنظیم و ارایه آنها جهت طرح در جلسات عمومی شورای شهر و کمیسیونهای فرعی زیر مجموعه آن .

 10. برنامه‌ریزی به منظور ایجاد بانک اطلاعاتی آماری جامع، بروز و کارآمد شهرداری .

 11. ایجاد بستر لازم جهت حرکت به سمت دولت الکترونیک وارتقای سخت افزاری و نرم افزاری و بروزرسانی مداوم جهت توسعه فناوری اطلاعات شهرداری .

 12. تهیه و بروز نگه داشتن ،شناسنامه تجهیزات رایانه ای ،تجهیزات شبکه و تجهیزات مرکز تلفن و شناسنامه نرم افزارهای موجود، به منظور ساماندهی اطلاعات تجهیزات موجود در واحدها .

 13. حفظ، نگهداری و پشتیبانی صحیح از کلیه تجهیزات شبکه اعم ازactiv و passive  و تجهیزات رایانه‌ای بر اساس استانداردهای فن آوری اطلاعات و ارتباطات .

 14. عیب‌یابی و رفع مشکل شبکه‌ای کلیه سیستمهای رایانه‌ای موجود در مرکز مربوطه (ip و کارت شبکه و...) و تلاش جهت حفظ و نگهداری تجهیزات آن .

 15. نظارت بر روند خرید تجهیزات رایانه‌ای و کنترل فنی تجهیزات خریداری شده .

 16. تشخیص عیوب سخت افزاری و نرم افزاری سیستمها و رفع عیب تجهیزات در حد آموزشهای داده شده .

 17. پیگیری جهت مکانیزه کردن فرایندها .

 18. نظارت و پیگیری روند تهیه فایل پشتیبان ( back up data  ) و نرم افزارها به صورت دوره‌ای و آرشیو آنها .

 19. نظارت بر پیاده سازی نرم افزارهای مختلف از جمله نرم افزار اتوماسیون مالی، اداری، سیستم‌های شهرساز و  راهبری آنها .

 20. پیاده سازی نرم افزارها وبانک های اطلاعاتی کوچک .

 21. تهیه و تنظیم بوجه، متمم بودجه ،اصلاح بودجه و تفریق بودجه شهرداری و ارایه آن به مراجع ذیصلاح وتهیه و تدوین تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری .

 22. نظارت بر کلیه هزینه‌ها ومعاملات شهرداری و نگهداری حسابهای شهرداری و نظارت بر انجام تعهدات مالی در حدود اعتبارات بودجه مصوب طبق مقررات مالی شهرداری .

 23. تهیه گزارشهای مالی و تفریغ بودجه و ترازنامه سالانه شهرداری و بررسی و پیگیری تصویب آنها .

 24. نظارت بر کلیه قراردادهای مرتبط با شهرداری .

 25. تهیه وتدوین برنامه‌های راهبردی بلند مدت،کوتاه مدت،میان مدت و چشم انداز ،راهبرد و برنامه توسعه شهر و شهرداری با مشارکت واحدهای ذیربط

 26. برنامه‌ریزی، هماهنگی و اتخاذ تدابیر برای جذب سرمایه‌گذاری و جلب مشارکت مردم و اشخاص حقیقی و حقوقی داخل و خارج استان در جهت توسعه اقتصادی و توسعه زیرساختها و صنعت گردشگری شهر .

 27. تهیه و جمع‌آوری اطلاعات جامع از پروژه های مورد سرمایه گذاری .

 28. بررسی و تجزیه و تحلیل اطلاعات بدست آمده از پروزه‌ها از نظر تاثیرات اقتصادی درآمدی .

 29. فراهم نمودن بستر مناسب جهت ترغیب و تشویق در امور سرمایه گذاری

 30. فراهم نمودن بستر مناسب برای رقابت سالم بین سرمایه‌گذاران جهت انجام امور سرمایه گذاری .

 31. برنامه‌ریزی و اقدام لازم به منظور وصول تعرفه مصوب عوارض شهرداری .

 32. اتخاذ تدابیر لازم به منظور تشخیص و استیفای حقوق شهرداری و به حیطه وصول درآوردن بدهی معوقه مودیان و انجام امور دبیر خانه کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری .

 33. جذب و وصول عوارض و درآمدهای وصولی و اتخاذ تدابیر لازم برای جذب کامل و به موقع آنها در راستای بودجه مصوب .

 34. حفظ و نگهداری کلیه اموال و دارایی های منقول و غیر منقول شهرداری .

 35. اقدام در کنترل و تطبیق کالاهای خریداری شده با صورت وضعیت قبوض و حوالجات انبارها

 36. نظارت بر کنترل ورود و خروج کالا از انبار و نظارت بر موجودی مواد و کالای شهرداری در طی سال .

 37. خرید کالا و خدمات در چارچوب معاملات شهرداری .

 38. تهیه گزارش عملکرد در مقاطع شش ماهه از وظایف محوله  و ارایه به شهردار .

 39. انجام سایر امور محوله بر اساس دستور مافوق .

 


ارتباط با ما

نشانی: استان مرکزی، خمین، بلوار بهشتي -روبروي فرمانداري
کد پستی : 13168-38818
تلفن :46333433-46342954-
نمابر : 46333306
ایمیل: khomeincity@yahoo.com
کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری خمین می باشد
fara portal